Eklipse - Miikka Skaffari Music Photography

Eklipse

Eklipse, Slim's, San Francisco, 9/21/2013

franciscolivemusicperformancesanslim'sstring